Razpis

EU sofinanciranje

OPIS OPERACIJE-AKTIVNOSTI
Podjetje bo posnelo promocijski video tako v domačem kot v tujem jeziku. Čas predvajanja
promocijskega videa bo najmanj 2 minuti. Ravno tako bo podjetje izdelalo spletno stran in
trgovino za tuje trge v dveh tujih jezikih ter se prijavilo na vsaj en sejem v tujini, kjer se bo
predstavilo s svojo dejavnostjo. Vsak sklop je namenjen izobraževanju zaposlenih, hkrati pa bo
poskrbljeno tudi za razvoj njihovih kompetenc.

NAMEN OPERACIJE
Namen operacije je preko sofinanciranja vzpostaviti nadgradnjo elektronskega poslovanja, s
čimer bodo lažje vstopili na tuje trg, povečali mednarodno konkurenčnost, izboljšali ter pospešili
interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini.

CILJI OPERACIJE
Cilj operacije je, da bi z vzpostavitvijo
elektronskega poslovanja izboljšali vstop in konkurenčnost na tuje trge.
Finančna podpora projekta znaša 30.000,00€

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR).